05 фев 2019

TITER - Artash Asatryan & Eric Shane

3:55
9 КОММЕНТАРИЕВ
NareK NareK
NareK NareK
777
HAYK GEVORGYAN
HAYK GEVORGYAN
tuvtumes ay tuvta
HAYK GEVORGYAN
HAYK GEVORGYAN
urishinn sarqeles qonn
DAV G E V O R G Y A N
DAV G E V O R G Y A N
esinch qan na na na sirum urisi uten naj vact natem racami
Armen Gevorgyan
Armen Gevorgyan
հեյ վախ Տոտիկ ջան, ների ես ախմախ կատարման համար, հարամիք արա զեր յո -յո ներով, կարաք զեր համար երգ գրեք ու իչքան ուզում եք յո-յոեք, բայց մեր մանկության ու պատանեկության զուլալ երգերից յան տվեք
Сусанна Назаретян
Сусанна Назаретян
Арташ Ду лав ес ергум.байц ко папан анзугакан Эр. Ира Мот авели кахцр Эр h нчвум
NAIRA NARA
NAIRA NARA
INC DUR CHEKAV VOR CHISTN ASEM,
YouTube Video
YouTube Video
https://www.youtube.com/watch?v=fj_BGr7-BRMhttps://www.youtube.com/watch?v=fj_BGr7-BRM
YouTube Video
YouTube Video
https://www.youtube.com/watch?v=fj_BGr7-BRMhttps://www.youtube.com/watch?v=fj_BGr7-BRM
Раскадровка
TITER - Artash Asatryan & Eric Shane
TITER - Artash Asatryan & Eric Shane
TITER - Artash Asatryan & Eric Shane
TITER - Artash Asatryan & Eric Shane
TITER - Artash Asatryan & Eric Shane
TITER - Artash Asatryan & Eric Shane
TITER - Artash Asatryan & Eric Shane
TITER - Artash Asatryan & Eric Shane
TITER - Artash Asatryan & Eric Shane
TITER - Artash Asatryan & Eric Shane
TITER - Artash Asatryan & Eric Shane